Ano ang Mas Mahalaga Wikang Filipino o Ingles?

Ang wikang Filipino ang mas mahalaga wika. Kung ikukumpara sa wikang banyaga, mas mahalaga ang wikang Filipino dahil ito ay wikang sariling atin.

Ito ay higit na naunawaan ng bawat mamamayang Pilipino anuman ang antas ng mga ito sa buhay. Bukod pa riyan, ang wikang Filipino ang sumasalamin sa ating pagka-Pilipino dahil sa tulong nito naibabahagi natin ang ating kultura at tradisyon sa ating kapwa na isang mabisang tulay upang makilala tayong mga Pilipino.

Ang wikang Filipino rin ang mas mahalaga kumpara sa Ingles dahil ito ang wikang nagbubuklod sa bawat isa sa atin.

Leave a Comment