Ang Mother Tongue ay tumutukoy sa unang wika o salitang kinagisnan o natutuhan ng isang indibdiwal mula sa kanyang pagkabata. Ang Mother Tongue ay isang mahalagang bahagi ng pagkatuto ng mga indibdiwal na kung saan ito ay higit na nakatutulong sa mahusay na pakikipagtalastasan ng tao sa kaniyang kapwa. Sa tulong din nito mas mabilis … Read more

Ano Ang Kahalagahan ng Wika

Youth.net.ph

Ang kahalagahan ng wika ay nakapagbibigay-daan ito para magkaunawaan o magkaintindihan ang mga tao. Ang wika ay isang masistematikong balangkas ng mga tunog na pinipili at isinasaayos sa arbitraring paraan. Ito ay mga tunog na binibigkas kung kaya ang wika ay isang mahalagang parte ng pakikipagtalastasan ng mga indibidwal sa pang-araw-araw na buhay o gawi. … Read more

Mga Karapatan ng Bata (10 Halimbawa)

Youth.net.ph

Ang 10 halimbawa ng karapatan ng mga bata ay ang mga sumusunod: una, karapatan ng mga bata na maipanganak o maisilang sa mundo at magkaroon ng sariling pangalan maging nasyonalidad. Ikalawa, magkaroon ng mag-aarugang pamilya at matitirhang tahanan. Ikatlo, manirahan ng tahimik at payapa sa isang lugar. Ikaapat, magkaroon ng pagkaing sapat at pangangatawang malusog. … Read more