Ang panitikan ay pumapatungkol sa likhang sining na ginagamitan ng salita at maaaring nasa anyong pasulat at paminsang-minsang pasalita. Ang panitikan ay isang mabisang paraan ng pagpapahayag o pagsasabi ng ideya, damdamin, at maging karanasan ng isang indibidwal. Ito ay ang maituturing na paglalarawang pinakapayak na maaaring maisagawa sa pamamagitan ng tuwiran o tuluyang pagsusulat … Read more

Ano ang Mother Tongue?

Youth.net.ph

Ang Mother Tongue ay tumutukoy sa unang wika o salitang kinagisnan o natutuhan ng isang indibdiwal mula sa kanyang pagkabata. Ang Mother Tongue ay isang mahalagang bahagi ng pagkatuto ng mga indibdiwal na kung saan ito ay higit na nakatutulong sa mahusay na pakikipagtalastasan ng tao sa kaniyang kapwa. Sa tulong din nito mas mabilis … Read more

Ano Ang Kahalagahan ng Wika

Youth.net.ph

Ang kahalagahan ng wika ay nakapagbibigay-daan ito para magkaunawaan o magkaintindihan ang mga tao. Ang wika ay isang masistematikong balangkas ng mga tunog na pinipili at isinasaayos sa arbitraring paraan. Ito ay mga tunog na binibigkas kung kaya ang wika ay isang mahalagang parte ng pakikipagtalastasan ng mga indibidwal sa pang-araw-araw na buhay o gawi. … Read more